Pracovně právní vztahy

Služby v oblastech zastupování a poradenství ve věcech pracovně-právních jsou poskytovány zejména v tomto rozsahu:

  • online právní konzultace;
  • právní stanoviska;
  • praktická právní doporučení;
  • příprava a změny pracovněprávní dokumentace;
  • revize bonusových schémat;
  • zastupování v soudních řízeních;
  • ukončování pracovních poměrů;
  • odbory – vyjednávání, kolektivní smlouvy, ukončování;
  • avízo o chystaných právních změnách a jejich implementace.

Služby jsou přímo poskytovány v České republice a Slovenské republice. V ostatních zemích Evropské unie jsme službu schopni poskytnout skrze naše partnery.