FÁZE REP

Projekt zefektivnění správy pohledávek a jejich vymáhání (Receivable Excellence Program) probíhá v následujících fázích.

ÚVOD

 • Představení teamu a účelu a smyslu auditu správy pohledávek.
 • Obeznámení s podstatnými body právní úpravy týkající se pohledávek.

AUDIT

 • Vnitřních procesů společnosti při správě pohledávek:
  • cyklus pohledávek;
  • průkaznost pohledávek;
  • schvalovací mechanismy;
  • správa pohledávek;
  • prevence pohledávek po splatnosti;
  • prevence nedobytných pohledávek;
  • pojištění pohledávek;
  • mimosoudní řešení pohledávek;
  • soudní řešení, exekuce, insolvence.
 • Interních dokumentů společnosti (metodika, vnitřní předpisy).
 • Typických zákaznických smluv a objednávek.
 • Typických účastí na veřejných zakázkách.

VÝSTUP

 • Přehled pozitivních i negativních zjištění při interní správě pohledávek.
 • Návrh optimalizace interní správy pohledávek kompatibilní s dalšími procesy společnosti.

IMPLEMENTACE

 • Postupné zavedení výstupu auditu do chodu společnosti.
 • Úpravy vnitřních předpisů společnosti.
 • Úpravy vzorové smluvní dokumentace.
 • Vyhodnocení zlepšení po zavedení implementace a případný update.

TRAINING

 • Proškolení relevantních pracovníků společnosti.
 • Test znalostí základních pravidel správy pohledávek.

CERTIFIKACE

 • Pravidelná roční certifikace na zavedení a dodržování REP.

UPDATE

 • Informace o nové legislativě.
 • Informace o nových trendech v REP.
 • Navazující update procesů a dokumentace.

Rádi s vámi probereme postup s REP i vaše firemní specifické požadavky na REP tak, aby naše nabídka a zavedení REP přesně odpovídalo potřebám vaší společnosti.

TERITORIA

Služba REP je námi přímo poskytována v České a Slovenské republice. V Maďarsku a Polsku jsme službu schopni poskytnout skrze naše partnery.

Doporučujeme nejprve službu REP zavést a otestovat v jedné zemi a poté jednotně (s výjimkami lokální legislativy) přenést do zbývajících zemí.