Receivable Excellence Program

Pro své klienty nabízíme poradenství a zastupování ve věcech vymáhání pohledávek v ČR i v zahraničí (EU).

Vymáhání pohledávek provádíme pod jednou střechou systematicky profesionálním týmem specializovaných pracovníků, advokátů a advokátních koncipientů.

Pro účely vedení exekucí jsou systémy kanceláře propojeny se systémem exekutora tak, aby vedení exekuce bylo maximálně transparentní a klient měl všechny informace obratem k dispozici.

Projekt zefektivnění správy pohledávek a jejich vymáhání (Receivable Excellence Program) probíhá ve fázích níže.

Rádi s vámi probereme postup s REP i vaše firemní specifické požadavky na REP tak, aby naše nabídka a zavedení REP přesně odpovídalo potřebám vaší společnosti.

Další výhody řešení pohledávek u nás:

 • Pohledávky řešíme celorepublikově i v rámci celé Evropské unie.
 • Advokátní kancelář je schopna zajistit zvláštní přístup k vymáhání pohledávek za obchodně důležitými dlužníky označených klientem.
 • Rychlost a efektivnost vymáhání pohledávek podporuje specializované IT zázemí kanceláře.
 • Klient může sledovat vymáhání online pomocí webové aplikace.
 • V rámci vymáhání je dlužník automaticky denně monitorován ve spolupráci s insolvenčním rejstříkem.
 • Odměna zahrnuje jak mimosoudní, tak soudní a exekuční vymáhání pohledávky. Za soudní řízení a exekutora neúčtujeme žádnou odměnu, toto je již zahrnuto v odměně advokátní kanceláře.

ÚVOD

 • Představení teamu a účelu a smyslu auditu správy pohledávek
 • Obeznámení s podstatnými body právní úpravy týkající se pohledávek

AUDIT

Vnitřních procesů společnosti při správě pohledávek:

 • cyklus pohledávek
 • průkaznost pohledávek
 • schvalovací mechanismy
 • správa pohledávek
 • prevence pohledávek po splatnosti
 • prevence nedobytných pohledávek
 • pojištění pohledávek
 • mimosoudní řešení pohledávek
 • soudní řešení, exekuce, insolvence
 • interních dokumentů společnosti (metodika, vnitřní předpisy)
 • zákaznických smluv a objednávek
 • účastí na veřejných zakázkách

VÝSTUP

 • Přehled pozitivních i negativních dopadů při interní správě pohledávek
 • Návrh optimalizace interní správy pohledávek kompatibilní s dalšími procesy společnosti

IMPLEMENTACE

 • Postupné zavedení výstupu auditu do chodu společnosti
 • Úpravy vnitřních předpisů společnosti
 • Úpravy vzorové smluvní dokumentace
 • Vyhodnocení zlepšení po zavedení implementace a případný update

TRAINING

 • Proškolení relevantních pracovníků společnosti
 • Test znalostí základních pravidel správy pohledávek

CERTIFIKACE

 • Pravidelná roční certifikace na zavedení a dodržování REP

UPDATE

 • Informace o nové legislativě
 • Informace o nových trendech v REP
 • Navazující update procesů a dokumentace