Obchodní právo

Fúze & Akvizice (M&A), Konsolidace

Specializujeme se na právní a daňový design efektivních M&A, včetně přípravy postupu celé transakce, due diligence, prověření právních i daňových přínosů a rizik, vypracování procesů a smluvní dokumentace a zajištění closingu.

Zakládání a nastavení společností

Založíme vám a nastavíme společnosti tak, aby odpovídaly vašim potřebám, včetně právního a daňového designu, nastavení základní smluvní agendy (včetně vzorových smluv, objednávkového systému, všeobecných obchodních podmínek, garančních a logistických podmínek apod.), zajistíme pro vás řádný průběh valných hromad, komplexní korporátní agendu, nastavíme vám vnitřní právní procesy společnosti.

Úvěrové smlouvy

Intenzivně se věnujeme oblasti nastavení, přípravy a průběžné aktualizaci úvěrových smluv a efektivních zajišťovacích instrumentů, a to jak v oblasti typicky bankovních produktů, tak v oblasti leasingů, netradičních úvěrů a zápůjček či soukromého financování včetně vymáhání práv z těchto dokumentů.

Smluvní právo

V tomto oboru práva se věnujeme jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni přípravám, vyjednáváním a uzavírání smluv, nastavování rámcové i individuální smluvní dokumentace, objednávkových systémů, všeobecných obchodních podmínek. Smlouvy připravujeme jak na vzorové bázi nezbytné pro vaše podnikání, tak na konkrétní bázi dle požadavků a vhodnosti příslušné transakce.