Další služby

Řízení u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ČR

Jsme specialisté na zastupování klientů v řízeních u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, včetně přípravy odpovídajících právních dokumentů, jakými jsou dovolání a ústavní stížnost. Umíme se efektivně zorientovat v předcházejících řízeních a pro vás navrhnout maximální efektivní postup.

Řízení u správních soudů proti odvolacím finančním ředitelstvím a řízení u Nejvyššího správního soudu ČR

Jsme specialisté v oblasti podávání žalob a kasačních stížností proti rozhodnutím odvolacích finančních ředitelství, včetně vypracování strategií a zastupování před správními soudy a Nejvyšším správním soudem.

Vytěsnění minoritních akcionářů

Specializujeme se na efektivní procesy na klíč při vytěsnění minoritních akcionářů, včetně zajištění znaleckých posudků a zastupování v navazujících řízeních.

Vyjednávání s odbory a soudní spory s odbory 

Specializujeme se na situace, kdy u vás, zaměstnavatele, vzniknou odbory a je zapotřebí s nimi nastavit rozumnou koexistenci, zajišťujeme přípravu a vyjednávání kolektivních smluv. Zastoupíme vás i ve sporech s odbory a předáky či členy odborů, a to včetně ukončování jejich pracovních poměrů.

TUPE

Specializujeme se na specifickou oblast přechodu zaměstnanců v souvislosti s převodem činnosti zaměstnavatele, převodem či pronájmem podniku či převodem majetku, ke kterému jsou ve společnosti vázáni zaměstnanci. Umíme nastavit proces tak, aby zaměstnanci při aplikaci TUPE v nabývající společnosti zůstali či naopak, aby se přechod těchto zaměstnanců k nabývajícímu zaměstnavateli co nejvíce minimalizoval.

Insolvence

Specializujeme se na zastupování věřitelů v insolvenčních řízení, včetně účasti ve věřitelských výborech, dozoru insolvenčních správců a spolupráce s nimi včetně náročných velkých či jinak specifických insolvenčních procesů.

GDPR

Připravujeme komplexní dokumentaci a nastavení procesů tak, aby byly v souladu s GDPR pravidly a zároveň nenarušovaly běžných chod vašeho podnikání.

Ochranné známky

Specializujeme se na právní obor ochranných známek, včetně nezbytných rešerší, přihlášek, monitoringu, převodů a licencí a rovněž ochrany.

Realitní balíčky

Pro realitní kanceláře nastavujeme vzorovou smluvní dokumentaci zahrnující zejména rezervační a blokační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, úschovní smlouvy včetně podání na příslušných katastrálních úřadech.

Dědické právo

Připravujeme poslední vůle, dědické smlouvy a jiné instrumenty z oblasti dědického práva za života zůstavitele, včetně zastupování pozůstalých v řízeních před notářem a před soudy. Řešíme i uplatňování neplatnosti závětí či nárokování si dědických podílů ve větším rozsahu než stanoví poslední vůle či zákon.

Arbitráže

Jsme specialisté v oblasti arbitráží jak vnitrostátních, tak mezinárodních, zejména v oblastech obchodních sporů a náhrad škody.

Likvidace společností

Intenzivně se věnujeme přípravě i realizaci likvidací společností, včetně plnění povinností likvidátora, ukončení činnosti společnosti, vypořádání věřitelů a závazků společnosti, archivace dokumentace a  výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

V rámci privatizace bytů, developerských projektů či prodeji družstevních bytů do osobního vlastnictví připravujeme s tím spojenou dokumentaci, včetně prohlášení vlastníka, stanov, smluv se správci, převodních smluv, zápisů ze shromáždění vlastníků jednotek.