Rodinné právo

Uvědomujeme si, že rodina je pro naši klientelu jednou z nejdůležitější částí života a v těchto právních případech postupujeme velmi opatrně, snažíme se pochopit vzniklou situaci a přání klienta.

Dokážeme velmi dobře odhadnout rychlý, ale efektivní přístup tak, aby tato sporná agenda byla vyřešena smírným řešením sporu mimosoudním nebo soudním ke spokojenosti klienta.

Naše advokátní kancelář má mnohaletou praxi v zastupování našich klientů v rozvodovém řízení. Naše agenda je komplexní od rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti a dále vypořádání společného jmění manželů (SJM). Právě toto vypořádání se stává s ohledem na průběžně se vyvíjející judikaturu poměrně právně sofistikovaným odvětvím.