Rodinné právo

Uvedomujeme si, že rodina je pre našu klientelu jednou z najdôležitejších častí života a v týchto právnych prípadoch postupujeme veľmi opatrne, snažíme sa pochopiť vzniknutú situáciu a priania klienta.

Dokážeme veľmi dobre odhadnúť rýchly, ale efektívny prístup tak, aby táto sporná agenda bola vyriešená zmiernym mimosúdnym alebo súdnym riešením sporu k spokojnosti klienta.

Naša advokátska kancelária má dlhoročnú prax v zastupovaní našich klientov v rozvodovom konaní. Naša agenda je komplexná od rodičovskej zodpovednosti cez vyživovaciu povinnosť až po vyrovnanie spoločného majetku manželov. Práve toto vyrovnanie sa stáva s ohľadom na priebežne sa vyvíjajúcu judikatúru pomerne právne sofistikovaným odvetvím.