Receivable Excellence Program

Pre svojich klientov ponúkame poradenstvo a zastupovanie vo veciach vymáhania pohľadávok v ČR i v zahraničí (EÚ).

Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme pod jednou strechou systematicky profesionálnym tímom špecializovaných pracovníkov, advokátov a advokátskych koncipientov.

Na účely vedenia exekúcií sú systémy kancelárie prepojené so systémom exekútora tak, aby bolo vedenie exekúcie maximálne transparentné a klient mal všetky informácie obratom k dispozícii.

Projekt zefektívnenia správy pohľadávok a ich vymáhania (Receivable Excellence Program) prebieha vo fázach nižšie.

Radi s vami preberieme postup s REP i vaše firemné špecifické požiadavky na REP tak, aby naša ponuka a zavedenie REP presne zodpovedali potrebám vašej spoločnosti.

Ďalšie výhody riešenia pohľadávok u nás:
 • Pohľadávky riešime celorepublikovo i v rámci celej Európskej únie.
 • Advokátska kancelária je schopná zabezpečiť zvláštny prístup k vymáhaniu pohľadávok voči obchodne dôležitým dlžníkom označených klientom.
 • Rýchlosť a efektívnosť vymáhania pohľadávok podporuje špecializované IT zázemie kancelárie.
 • Klient môže sledovať vymáhanie online pomocou webovej aplikácie.
 • V rámci vymáhania je dlžník automaticky denne monitorovaný v spolupráci s insolvenčným registrom.
 • Odmena zahŕňa tak mimosúdne, ako aj súdne a exekučné vymáhanie pohľadávky. Za súdne konanie a exekútora neúčtujeme žiadnu odmenu, toto je už zahrnuté v odmene advokátskej kancelárie.

ÚVOD

 • Predstavenie tímu, účelu a zmyslu auditu správy pohľadávok
 • Oboznámenie sa s podstatnými bodmi právnej úpravy týkajúcej sa pohľadávok

AUDIT

​Vnútorných procesov spoločnosti pri správe pohľadávok:

 • cyklus pohľadávok
 • preukaznosť pohľadávok
 • schvaľovacie mechanizmy
 • správa pohľadávok
 • prevencia pohľadávok po splatnosti
 • prevencia nedobytných pohľadávok
 • poistenie pohľadávok
 • mimosúdne riešenie pohľadávok
 • súdne riešenie, exekúcia, insolvencia
 • interných dokumentov spoločnosti (metodika, vnútorné predpisy)
 • zákazníckych zmlúv a objednávok
 • účastí na verejných zákazkách

VÝSTUP

 • Prehľad pozitívnych i negatívnych vplyvov pri internej správe pohľadávok
 • Návrh optimalizácie internej správy pohľadávok kompatibilný s ďalšími procesmi spoločnosti

IMPLEMENTÁCIA

 • Postupné zavedenie výstupu auditu do chodu spoločnosti
 • Úpravy vnútorných predpisov spoločnosti
 • Úpravy vzorovej zmluvnej dokumentácie
 • Vyhodnotenie zlepšení po zavedení implementácie a prípadný update

TRAINING

 • Preškolenie relevantných pracovníkov spoločnosti
 • Test znalostí základných pravidiel správy pohľadávok

CERTIFIKÁCIA

 • Pravidelná ročná certifikácia na zavedenie a dodržiavanie REP

UPDATE

 • Informácie o novej legislatíve
 • Informácie o nových trendoch v REP
 • Nadväzujúci update procesov a dokumentácie