Správne právo

Našich klientov zastupujeme v časti správneho práva hlavne v rovine stavebného zákonalicenčných konaní v oblasti energetiky.