Ďalšie služby

Konania na Najvyššom súde a Ústavnom súde ČR

Sme špecialisti na zastupovanie klientov v konaniach na najvyššom súde a ústavnom súde vrátane prípravy zodpovedajúcich právnych dokumentov, akými sú dovolanie a ústavná sťažnosť. Vieme sa efektívne zorientovať v predchádzajúcich konaniach a navrhnúť pre vás maximálny efektívny postup.

Konania na správnych súdoch proti odvolacím finančným riaditeľstvám a konania na Najvyššom správnom súde ČR

Sme špecialisti v oblasti podávania žalôb a kasačných sťažností proti rozhodnutiam odvolacích finančných riaditeľstiev vrátane vypracovania stratégií a zastupovania pred správnymi súdmi a najvyšším správnym súdom.

Vytesnenie minoritných akcionárov

Špecializujeme sa na efektívne procesy na kľúč pri vytesnení minoritných akcionárov vrátane zaistenia znaleckých posudkov a zastupovania v nadväzujúcich konaniach.

Komunikácia s odbormi a súdne spory s odbormi

Špecializujeme sa na situácie, keď u vás, zamestnávateľa, vzniknú odbory a je potrebné nastaviť s nimi rozumnú koexistenciu. Zabezpečujeme prípravu a dohody kolektívnych zmlúv. Zastúpime vás i v sporoch s odbormi a predákmi či členmi odborov, a to vrátane ukončovania ich pracovných pomerov.

TUPE

Špecializujeme sa na špecifickú oblasť prechodu zamestnancov v súvislosti s prevodom činnosti zamestnávateľa, prevodom či prenájmom podniku či prevodom majetku, ku ktorému sú v spoločnosti viazaní zamestnanci. Vieme nastaviť proces tak, aby zamestnanci pri aplikácii TUPE v nadobúdajúcej spoločnosti zostali či, naopak, aby sa prechod týchto zamestnancov k nadobúdajúcemu zamestnávateľovi čo najviac minimalizoval.

Insolvencia

Špecializujeme sa na zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach vrátane účasti na veriteľských výboroch, dozoru insolvenčných správcov a spolupráce s nimi vrátane náročných veľkých či inak špecifických insolvenčných procesov.

GDPR

Pripravujeme komplexnú dokumentáciu a nastavenia procesov tak, aby boli v súlade s pravidlami GDPR a zároveň nenarúšali bežný chod vášho podnikania.

Ochranné známky

Špecializujeme sa na právny odbor ochranných známok vrátane nevyhnutných rešerší, prihlášok, monitoringu, prevodov a licencií a tiež ochrany.

Realitné balíčky

Pre realitné kancelárie nastavujeme vzorovú zmluvnú dokumentáciu zahŕňajúcu najmä rezervačné a blokačné zmluvy, budúce kúpne zmluvy, kúpne zmluvy, úschovné zmluvy vrátane podaní na príslušných katastrálnych úradoch.

Dedičské právo

Pripravujeme posledné vôle, dedičské zmluvy a iné inštrumenty z oblasti dedičského práva počas života poručiteľa vrátane zastupovania pozostalých v konaniach pred notárom a súdmi. Riešime i uplatňovanie neplatnosti závetov či nárokovanie si dedičských podielov vo väčšom rozsahu, než stanovuje posledná vôľa či zákon.

Arbitráže

Sme špecialisti v oblasti tak vnútroštátnych, ako aj medzinárodných arbitráží, predovšetkým v oblastiach obchodných sporov a náhrad škody.

Likvidácie spoločností

Intenzívne sa venujeme príprave i realizácii likvidácií spoločností vrátane plnenia povinností likvidátora, ukončenia činnosti spoločnosti, vyrovnania veriteľov a záväzkov spoločnosti, archivácie dokumentácie a výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Spoločenstva vlastníkov jednotiek (SVJ)

V rámci privatizácie bytov, developerských projektov či predaja družstevných bytov do osobného vlastníctva pripravujeme s tým spojenú dokumentáciu vrátane vyhlásenia vlastníka, stanov, zmlúv so správcami, prevodných zmlúv, zápisov zo zhromaždení vlastníkov jednotiek.