Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne komplexné právne službypvo všetkých oblastiach práva pre domácu i zahraničnú klientelu i nadnárodné korporácie. Právne služby poskytujeme celorepublikovo v ČR, na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni. Pri poskytovaní služieb pre klientov vychádzame tak z vlastného logického a pragmatického právneho úsudku a skúseností, ako aj z rozsiahlej súdnej judikatúry.
}

Odpovedáme rýchlo

Kladieme veľký dôraz na response time, a to nasledujúci pracovný deň, v prípade potreby aj v ten istý deň.

v

Dohovoríte sa s nami

Služby poskytujeme v českom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Obchodné právo

Fúzia & Akvizícia (M&A), konsolidácia, zakladanie a nastavenie spoločností, úverové, zmluvné právo a ďalšie.

Rodinné právo

Rozvodové konanie, rodičovská zodpovednosti, vyživovacia povinnosť a vyrovnanie BSM.

Trestné právo

Problematika spojená s fotovoltickými elektrárňami, daňovými, dotačnými a úverovými podvodmi a ďalšie.

Správne právo

Našich klientov zastupujeme hlavne v rovine stavebného zákona a licenčných konaní v oblasti energetiky.

Nehnuteľnosti

Komplexné poradenstvo pri kúpe, predaji či prenájme nehnuteľností, realitné due diligence atd.

Pracovné právo

Nastavenia pracovných zmlúv, mzdových výmerov, ukončovanie pracovno právnych vzťahov a ďalšie.

Ďalšie služby

Konania na Najvyššom súde ČR a Ústavnom súde ČR, konania na správnych súdoch, vytesnenie minoritných akcionárov, komunikácia s odbormi, TUPE, insolvencia, GDPR, ochranné známky, realitné balíčky, dedičské právo, arbitráže, likvidácie spoločností, SVJ atd.

Špecializované programy

Criminal Compliance Program

Pravidlá správania sa v spoločnosti, rovnako ako pravidlá vystupovania navonok spoločnosti.

Receivable Excellence Program

Poradenstvo a zastupovanie vo veciach vymáhania pohľadávok v ČR i  v zahraničí (EÚ).

O nás

V advokácii pôsobia advokáti našej kancelárie, ktorá si vybudovala vďaka svojej profesionalite pevné miesto na trhu, viac než 20 rokov.

Našou silnou stránkou je poskytovanie špičkovej právnej služby šitej na mieru klienta a prispôsobenej jeho konkrétnym potrebám so zodpovedajúcou špecializáciou.

Spokojnosť našich klientov je pre nás dôležitým meradlom úspechu, a preto sa snažíme vždy nájsť najvhodnejšie riešenie v danej situácii klienta.

Dlhoročná spolupráca a poskytovanie služieb našim klientom je pre nás najvyšším uznaním, ktoré si veľmi vážime.

Náš tím

Vysoká odbornosť

Náš tím sa skladá z množstva seniorských advokátov a tímlídrov, ktorí sú špecialisti s vysokou odbornosťou. Tím je dynamický a zapálený pre svoju prácu. Je to naša záruka vysokej kvality.

Naše hodnoty

Uznávame hodnoty, ako je ústretovosť, rešpekt, zohranosť a ochota. Nehľadíme na klienta iba z právnej stránky veci, ale vždy sa snažíme pochopiť jeho pohľad na vec očami obchodníka.

Flexibilné rokovania

Chápeme závažnosť situácie, sme preto flexibilní a dokážeme veľmi rýchlo reagovať. Naša kancelária sa nachádza priamo v srdci hlavného mesta Praha a pobočku máme aj v Bratislave.

Kariéra

Do nášho tímu hľadáme ADVOKÁTSKE KONCIPIENTKY / KONCIPIENTOV / ADVOKÁTKY / ADVOKÁTOV.

Ponúkame dlhodobú spoluprácu, získanie rozsiahlych profesijných skúseností, možnosť venovať sa od samého začiatku plne zodpovednej práci, a to tak samostatne, ako aj súčasť tímu. Zároveň myslíme i na to, aby vám po práci zostal čas i na vaše záujmy, priateľov a rodinu, teda aby ste nezostávali v práci až do noci, ako to býva niekde bežná prax.

Je pre nás dôležité, aby ste sa nebáli prinášať nové nápady a riešenia, aby ste sa cítili zodpovední za plnenie svojich úloh a pristupovali k nim s maximálnou dôkladnosťou a nasadením. 

Pošlite nám svoj životopis

Ak by ste sa radi stali súčasťou nášho priateľského dynamického kolektívu, prosím, zasielajte nám svoje životopisy na emailovú adresu:
barbora.rehakova@batunalegal.cz 

Těšíme se na vás.

Kontakt

Kancelária v Prahe (sídlo spoločnosti)

Václavské náměstí 1 (vchod A)
PSČ 110 00, Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 222 241 381
Fax: +420 222 241 382

advokati@batunalegal.cz

Kancelária v Bratislave

Obchodná 39
811 06 Bratislava
Slovenská republika

advokát SAK: 7651