Obchodné právo

Fúzia & Akvizícia (M&A), Konsolidácia

Špecializujeme sa na právny a daňový dizajn efektívnych M&A vrátane prípravy postupu celej transakcie, due diligence, preverovanie právnych i daňových prínosov a rizík, vypracovanie procesov a zmluvnej dokumentácie a zaistenie closingu.

Zakladanie a nastavenie spoločností

Založíme vám a nastavíme spoločnosti tak, aby zodpovedali vašim potrebám vrátane právneho a daňového dizajnu, nastavenia základnej zmluvnej agendy (vrátane vzorových zmlúv, objednávkového systému, všeobecných obchodných podmienok, garančných a logistických podmienok a pod.), zaistíme pre vás riadny priebeh valných zhromaždení, komplexnú korporátnu agendu, nastavíme vám vnútorné právne procesy spoločnosti.

Úverové zmluvy

Intenzívne sa venujeme oblasti nastavenia, prípravy a priebežnej aktualizácii úverových zmlúv a efektívnych zaisťovacích inštrumentov, a to tak v oblasti typicky bankových produktov, ako aj v oblasti lízingov, netradičných úverov a pôžičiek či súkromného financovania vrátane vymáhania práv z týchto dokumentov.

Zmluvné právo

V tomto odbore práva sa venujeme na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni prípravám, dohodám a uzavieraniam zmlúv, nastavovaniu rámcovej aj individuálnej zmluvnej dokumentácie, objednávkových systémov, všeobecných obchodných podmienok. Zmluvy pripravujeme tak na vzorovej báze nevyhnutnej pre vaše podnikanie, ako aj na konkrétnej báze podľa požiadaviek a vhodnosti príslušnej transakcie.