Pracovné právo

Sme odborníkmi v oblasti pracovného práva, a to tak v oblasti nastavenia vnútorných procesov, predpisov, pracovných poriadkov, kolektívnych a pracovných zmlúv, mzdových výmerov, ako aj pri reorganizáciách a ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov. Intenzívne sa venujeme problematike nastavenia rovnakého zaobchádzania, pracovného času, zmenových režimov, nadčasov, pracovných úrazov a chorôb z povolania, nárokov odborových organizácií, riešení nárokov zamestnancov. Efektívne riešime úroveň nárokových a nenárokových bonusov.

Snažíme sa vždy nájsť vyvážený balans medzi právnymi predpismi a diplomaciou, ktorá je veľmi dôležitá pri úspešnom rokovaní so zamestnancami v prípadných sporoch.  Aby sme predišli týmto sporom, máme pre vás pripravený účinný produkt Criminal Compliance Program, ktorý pomáha klientovi, a to úpravou zmluvnej dokumentácie a vnútorných predpisov v súlade so zákonom.

Náš tím špecialistov poskytuje škálu služieb, ako je príprava pracovných zmlúv a dohôd, konkurenčných doložiek, ošetrenie bonusových zložiek či odstupného pri ukončení a rozviazaní pracovného pomeru, GDPR, pracovné a interné predpisy spoločnosti, BOZP, online právna konzultácia, právne stanoviská, praktické právne odporúčania, príprava a zmeny pracovnoprávnej dokumentácie, revízia bonusových schém, zastupovanie v súdnych konaniach, odbory – rokovania, kolektívne zmluvy, avízo o pripravovaných právnych zmenách a ich implementácia.

Služby sú priamo poskytované v Českej a Slovenskej republike. V ostatných krajinách Európskej únie sme schopní poskytnúť službu prostredníctvom našich overených partnerov. Naším veľmi osvedčeným riešením je náš produkt, ktorý šijeme každému klientovi na mieru podľa jeho potrieb a obchodnému zámeru.