Trestné právo

Našich klientov efektívne obhajujeme v trestnom práve najmä v problematike spojenej s fotovoltickými elektrárňami, daňovými, dotačnými a úverovými podvodmi, v oblasti nečestnej súťaže, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a trestných činov spojených s dopravnými nehodami.