Trestní právo

Naše klienty efektivně obhajujeme v trestním právu zejména v problematice spojené s fotovoltaickými elektrárnami, daňovými, dotačními a úvěrovými podvody, v oblasti nekalé soutěže, poškozování finančních zájmů Evropské unie a trestných činů spojených s dopravními nehodami.