Pracovní právo

Jsme odborníky v oblasti pracovního práva, a to jak v oblasti nastavení vnitřních procesů, předpisů, pracovních řádů, kolektivních smluv, pracovních smluv, mzdových výměrů, tak i při reorganizacích a ukončování pracovněprávních vztahů. Intenzivně se věnujeme problematice nastavení rovného zacházení, pracovní doby, směnových režimů, přesčasů, pracovním úrazům a nemocem z povolání, nároků odborových organizací, řešení nároků zaměstnanců. Efektivně řešíme úroveň nárokových a nenárokových bonusů.

Snažíme se vždy najít vyvážený balance mezi právními předpisy a diplomacií, která je velmi důležitá při úspěšném vyjednávání se zaměstnanci v případných sporech.  Abychom předešli těmto sporům, máme pro vás připravený účinný produkt Criminal Compliance Program, který napomáhá klientovi, a to úpravou smluvní dokumentace a vnitřních předpisů v souladu se zákonem.

Náš tým specialistů poskytujeme škálu služeb jako je příprava pracovních smluv a dohod, konkurenčních doložek, ošetření bonusových složek, či odstupného při ukončení a rozvázání pracovního poměru, GDPR, pracovní a interní předpisy společnosti, BOZP, online právní konzultace, právní stanoviska, praktická právní doporučení, příprava a změny pracovněprávní dokumentace, revize bonusových schémat, zastupování v soudních řízeních, odbory – vyjednávání, kolektivní smlouvy, avízo o chystaných právních změnách a jejich implementace.

Služby jsou přímo poskytovány v České republice a Slovenské republice. V ostatních zemích Evropské unie jsme službu schopni poskytnout skrze naše ověřené partnery. Naším velmi osvědčeným řešením je náš produkt, který šijeme každému klientovi na míru dle jeho potřeb a obchodnímu záměru.